کارخانه تغذیه حیوانات خانگی

  • تغذیه هوشمند حیوانات خانگی PV001

    تغذیه هوشمند حیوانات خانگی PV001

    امکانات: 1.PATENT عملکرد خلاء برای نگه داشتن غذاها همیشه تازه و تمیز. 2.Automatic Air-seal درب بسته. 3. عملکرد تغذیه خودکار: برنامه های تغذیه از پیش تنظیم شده از طریق خواسته های مختلف. 4. آشکارساز و نشانگر باقیمانده غذا. ادامه مطلب